Počas leta sa nám podarilo urobiť len niekoľko stretnutí, v rámci preventívnych opatrení s menším množstvom detí.

V krízovom centre Repuls sú aktivity trvale k dispozícii liečebnej pedagogičke Mgr. Zuzane Hajkovej počas jej práce s detskými klientmi.

Vo Fortunáčiku sme v rámci jednodňového školenia zaškolili Bc. Lenku Martinkovú do práce s montessori aktivitami a aktuálne pripravujeme manuál práce s aktivitami, ktorý by mali v centre stále k dispozícii.

Od septembra 2020 plánujeme opäť spustiť pravidelné stretnutia s deťmi.