Ak sa vaše dieťa zaujíma o sčítanie a robili ste s ním už rôzne zmyslové aktivity na matematiku. Pretrénovanie rôznych sčítacích matematických operácií.

Jeden jeho prst nájde 5, druhý 7 a stretnú sa na čísle 12. Odporúčam k tomu vyrobiť aj príklady.

Najprv treba, aby pochopilo sčítanie zmyslovo. Chytiť si predmety a tak pochopiť, že dva gaštany a 3 gaštany, je 5. Až keď veľa sčítava zmyslovo, až potom prejsť na abstraktné sčítavanie. Zmyslovo treba pretrénovať aj prechod cez 10.