Keď sa dieťa začne zaujímať o čísla, dokonca si všimnete, že sa ich snaži napodobniť a písať, vyrobte si spolu doma šmirgľové číslice. Výroba je naozaj jednoduchá.

Dcéra doma povystrihovala z kartónu obĺžniky, ja som zo šmirgľového papiera strihala čísla a syn 4r. ich lepil. A máme hotové 🙂

Výroba šmirgľových čísel
Vyrábame šmirgľové čísla

Výhoda tejto pomôcky je v tom, že okrem zrakového vnemu zapája aj hmat. Dieťaťu sa páči prechádzať po drapľavom šmirgľovom povrchu. Šípkami mu môžeme naznačiť, kde má začať prechádzať. Odporúčam urobiť ukážku ku každému číslu. Aby dieťa opisovalo čísla tak, ako ich bude neskôr aj písať. Zhora dole. Môžme aj viackrát ukázať. Na hmat sa odporúča používať prsty, ktorými neskôr držíme pero. Spojený ukazovák s prostredníkom. Dieťa si takto trénuje aj správny úchop a cvičí prsty. Druhou rukou si pridržiavame kartón, aby sa nám nehýbal.

Spojeným ukazovákom a prostredníkom prechádzame po číslici
Opisujeme doma vyrobené šmirgľové číslice


Vždy, keď prejdeme po čísle prstami, aj ho pomenujeme. Dieťa takto zapája zruk, sluch, aj hmat., Páčí sa mi motivačná veta, ktorú sme mali na kurze. Keď dieťa už číslicu pozná, číže vie ju pomenovať: „Tvoje oči ju už poznajú. Teraz si ju chcú zapamätať tvoje ruky“.


Číslice môžme kombinovať s predmetmi. Ja som na ilustráciu použila dinosaurov 🙂

Šmirgľové číslice spolu s dinosaurmi
Šmirgľové číslice – vnímame aj hmatom


Náročnejšia varianta pre väčše deti – Hra so zavretými očami

Ak chceme k čísliciam zlákať staršie deti, prípadne potrebujeme zabaviť oboch súrodencov, vždy je dobre poznať aj náročnejšie varianty.

  • spoznaj číslo len hmatom – dieťaťu dáme jedno číslo a hmatom ho má spoznať a pomenovať, Toto 5r. dcéru veľmi bavilo.
  • dieťaťu dáme 3 rôzne čísla – nemali by sa podobať – povieme, ktoré číslo má dieťa nájsť. Napr. mu dáme 3, 5 a 7. So zavretými očami má hmatom nájsť 3.

Nové alebo doma vyrobené

Originálna montessori pomôcka stojí 25 EUR. Ak pomôcku bude používať veľa detí a tým pádom sa rýchlejšie zničí, vtedy je lepšie investovať. Možno je pre vás podstatná hlavne užitočnosť, máte ju len na domáce účely a chcete ušetriť. Podľa vyššie spomínaného návodu si ju môžete vyrobiť aj doma. Pre mňa je plusom aj to, že deti sa učia praktickosti – nielen veci kupujeme, ale vieme si ich aj vyrobiť.