Slovná zásoba a dobré vyjadrovacie schopnosti sú veľmi dôležité. A ako inak ich s deťmi precvičiť, ak nie pomocou hry?

zdroj> https://gpzee.wordpress.com/2015/08/25/my-experiments-with-the-story-cubes/

V tomto prípade vám stačia obyčajné kocky a buď vytlačené alebo nakreslené obrázky, lepidlo. Obrázky si nalepíte na kocky. Čím viac kociek je v hre, tým stúpa náročnosť. Téma obrázkov môže bzť rôzna, podľa aktuálneho záujmu dieťaťa. Môžu to byť jednoduchšie obrázky z reálneho života, ktoré dieťa dennodenne vidí. Dom, strom, jablko, chlapec, zmrzlina, atď. Ak chceme zvýšiť náročnosť hry, použijeme komplikovanejšie obrázky.

Pre deti vo veku 4 rokov stačia 3 – 4 kocky. Deti hodia kockami a podľa obrázkov na kockách poskladajú príbeh. Okrem reči si rozvíjajú aj predstavivosť. Uvediem príklad. Na kockách padnú obrázky: pes, dom, chlapec, zmrzlina. Dieťa si vymyslí príbeh – Pes stráži dom a chlapec ma rád zmrzlinu. Čím je dieťa vekovo menšie, tým budú príbehy jednoduchšie. Hrajme sa aktivitu spolu s dieťaťom a striedajme sa pri hádzaní kociek a rozprávaní príbehu. Dieťa sa veľa naučí z toho, ako my tvoríme príbeh. Výhoda tejto hry je, že pri opakovanom hraní vidíte veľmi rýchlo vylepšenie schopnosti dieťaťa tvoriť príbehy. Dieťa si na základe vami vytvoreného príbehu uvedomí, že je to rozprávanie, že veci v príbehu spolu súvisia.

Kocky sa dajú aj kúpiť, ale ja by som odporúčala, hlavne ak budete hrať s menšími deťmi, si ich spolu vyrobiť. Mám skúsenosť, že domácim spoločným vyrábaním si hračiek deťom dávame silný odkaz, že nemusíme si všetko kúpiť.

Plus pri domácej výrobe máte väčšiu možnosť ovplyvniť, aké obrázky sú použité na kockách.

Na internete nájdete aj viacero možností, ako si obrázky stiahnuť , vytlačiť a už len prilepiť. Väčšina obrázkov, ktoré som našla na vytlačenie, boli čiernobiele. Ak máte už väčšie dieťa,môže ich ono vyfarbiť. Prípadne vytlačiť v tomto programe samotné farebné obrázky a tie prilepiť. Veľkosť obrázka treba prispôsobiť veľkosti kocky.

Pre nadšencov, dokonca som našla aj príbehy z kociek Harry Potter .

Tak prajem veľa príjemného hrania 🙂